Igor Skýpala - KONATEĽ
Mobil: +421 911 28 27 21
E-mail: i.skypala@gmail.com
Ján Maľa - KONATEĽATELIER AA S.R.O., ŠKULTÉTYHO 18, 831 03 BRATISLAVA - NOVÉ MESTO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 44 900 929, DIČ: 20 22 86 82 76, IČ DPH: SK 20 22 86 82 76